15 CZERWCA / 22 LIPCA / 09 WRZEŚNIA – SPOTKANIA PROJEKTOWE

Opublikowano październik 24, 2015

Zgodnie z harmonogramem projektu w okresie od 15 czerwca do 09 września odbywały  się spotkanie członków stowarzyszenia, w których uczestniczyli także nasi sympatycy.  Zebrani byli poinformowani o szczegółach  realizacji projektu AKTYWNY KONARZEW. Największym wyzwaniem dla nas wszystkich będzie organizacja festynu we wrześniu. Pomimo, iż w jego przeprowadzenia zaprosimy pozostałe, działające w Konarzewie organizacje, to jednak główny ciężar spoczywa na nas. W związku z tym dokonano podziału zadań oraz sporządzono listę zakupów niezbędnych do zorganizowania tego wydarzenia. Dla każdego znajdzie się front robót zarówno w fazie przygotowania , jak i samy dniu festynu.

Zaproszenie do udziału w tym działaniu otrzymali wszyscy sołtysi, rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Motylek” oraz przedstawiciele lokalnego samorządu

25 CZERWCA – „ ŚWIADOMY OBYWATEL – ŚWIADOMY WYBÓR” – Prelekcja dla organizacji pozarządowych z gminy Zduny

kolejnego wydarzenie projektowe miało miejsce 25 czerwca. W Konarzewskiej bibliotece przeprowadzono spotkanie dla stowarzyszeń i grup nieformalnych działających na terenie gminy Zduny. W trakcie spotkania prelekcja dotycząca działania i finansowania sektora pozarządowego, współpracy ze samorządem. Mamy nadzieję iż wywiąże się dyskusja wokół tego jak działają nasze organizacje, z jakimi problemami spotykają się na co dzień, jak te problemy możemy rozwiązywać wspólnie. Do prowadzenia spotkania zaprosiliśmy Justynę Ochędzan z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych / WRK ZOP / z Poznania. Jest ona  doświadczonym działaczem w III sektorze i na każde pytanie i wątpliwość udzieli odpowiedzi.
Adresatami prelekcji „Świadomy obywatel – świadomy wybór” są  organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gminy Zduny. Tematyką wiodącą były m.in. kwestie związane z działaniem i finansowaniem organizacji, współpraca ze samorządem lokalnym, możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych oraz wsparcie ze strony dużych organizacji „parasolowych”, które mają możliwości edukacyjno-doradcze dla lokalnych działaczy.

Podzieliła się ona swoją wiedzą, doświadczeniem, opracowaniami badań III sektora, analizą problemów na które w swej działalności napotykamy na co dzień. Podzieliła się też sprawdzonymi już metodami i kierunkami działania, jako że te same problemy dotykają mniej lub bardzie większość organizacji. Nasi goście wykazali się dużą znajomością zagadnienia, zadawali mnóstwo pytań, na które od razu otrzymywali wyczerpującą odpowiedź. Ożywiona dyskusja i wymiana problemów, wątpliwości i dobrych praktyk trwała niemalże do zamknięcia biblioteki. Kwestie te będą poruszane w niedalekiej przyszłości, przed i w trakcie opracowywania rocznego planu współpracy samorządu z naszymi organizacjami. Mamy nadzieję, że w kolejnym spotkaniu dołączą do nas  pozostałe organizacje i grupy, bo pole do działania jest ogromne.

10  – 18 WRZEŚNIA – PRZYGOTOWANIA FESTYNOWE

09 września miało miejsce ostatnie spotkanie organizacyjne w sprawie festynu. Od 10 września przystąpiliśmy do realizacji poszczególnych zadań.

Pracy było co niemiara – na szczęście dołączyła do nas grupa wolontariuszy, których pomoc jest nieoceniona. Włączyły się też pozostałe grupy i organizacje Konarzewa, zatem 18.09. po godz. 20.00 jedynymi  niewiadomymi była pogoda oraz zainteresowanie odbiorców.

19  WRZEŚNIA – FESTYN RODZINNY  „ SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWE”

I Konarzewski Piknik Rodzinny przeszedł do historii. Pomysł na kolejny już w naszych głowach. Jako organizatorzy mamy powody do zadowolenia – dopisała pogoda i frekwencja. To były dwa, główne czynniki na które nie mieliśmy wpływu, a które stanowią o powodzeniu lub klapie każdego spotkania plenerowego. Ilość przyklejonych imienników powiedziała iż nasz piknik odwiedziło 250 osób.

Sprzętu i wyposażenia użyczyły nam KGW Konarzew, Rada Sołecka Konarzewa oraz Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej. W ich transporcie i ustawianiu pomogli ochotnicy z OSP Konarzew.
Baner powitalny wykonany przez wolontariuszy młodzieżowych oraz witanie gości personalnym imiennikiem było kolorowym akcentem wprowadzającym do parku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na rozległej przestrzeni przygotowano Strefę Malucha”, w której można było poczytać, rozwiązywać zagadki. Były też chusta animacyjna i tunel, ale zdominowane zostały przez malowanie twarzy. Wolontariuszki miały zajęcie przez cały czas trwania pikniku. W Strefie Starszaka rozłożyli swoje stoisko koledzy ze stowarzyszenia „Krotochwile”. Tutaj starsze dzieci rysunkiem opisywały swoją wieś.
Między drzewami dzieciaki starsze i młodsze miały okazję pograć w piłkę, badmingtona ale to miejsce opanowali harcerze ze stowarzyszenia „ Askalon ” przy Komendzie Hufca Krotoszyn. Podciąganie się na linie, układanie pod sobą piramidy z koszy to nie lada zadanie. Rekord ilościowy 23 skrzynie ustanowiła Kalina Chuda – Gratulacje!
Dla dorosłych przygotowano zestaw badań w „Gabinetach pod chmurką”. Panie ze stowarzyszenia „Pomóżmy sobie” dokonywały pomiarów cukru, ciśnienia, spirometrii. Lekarz rodzinny-onkolog udzielał porad i badał znamiona w kierunku rozpoznawania czerniaka. Dietetyk udzielał porad żywieniowych oraz dokonywał analizy składu ciała. W trakcie imprezy wykonano 7 spirometrii, 2 osoby skorzystały z porad

dietetyka, 10 osób zbadało znamiona występujące na skórze, z tego 1

osoba po pobraniu skierowania od lekarza rodzinnego powinna zgłosić się

do chirurga w celu usunięcia znamiona w którym zaszły już zmiany

chorobowe. Dodatkowo wykonano 30 pomiarów ciśnienia krwi oraz poziomu

cukru we krwi.

Przez cały festyn na scenie szalał kabaret Bzik, który z pomocą swojej asystentki Toli wkręcał dzieciaki i rodziców do wspólnej zabawy. Uczestnicy konkursów nagradzani byli upominkami ufundowanymi przez Urząd Miejski, Szkółkę Roślin Ozdobnych p. Bielawnych, Handel obwoźny p. Porzucka oraz p. Mintów. Artykuły spożywcze zakupiliśmy w konarzewskim sklepie p. Ptaka. Dzięki udzielonym rabatom mogliśmy wzbogacić nasz catering. Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękujemy.

Członkowie i sympatycy „Razem dla Konarzewa” przygotowali wypieki oraz sałatki i surówki ze sezonowych warzyw i owoców. Na naszych stołach było smacznie , zdrowo i kolorowo. Nad przygotowaniem i wydawaniem poczęstunku czuwały niezastąpione „MOTYLKI”.
W czasie przerwy były występy dzieci i młodzieży. Wystąpiły dzieciaczki z Oddziału Przedszkolnego w Konarzewie, dzieciaki z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/Krotoszyn oraz nowo powstały zespół wokalno – instrumentalno – taneczny „PUZZLE” z Konarzewa.
Przerwę artystyczną wykorzystaliśmy też na rozdanie ankiet pt. preferencji działania, oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Odpowiedzi posłużą nam do sprofilowania kierunków działania, pisania projektów , poszukiwania partnerów do ich realizacji.

Rozdano 56 ankiet – wróciło do nas 55. Osoby ankietowane reprezentowały przedział wiekowy 18-25 lat, 25-50 lat i 50+ . Bez względu na wiek przejawiały się te same kwestie : brak chodników, oświetlenia , autobusu i ścieżek rowerowych. Wielokrotnie zaznaczano brak imprez, kulturalno-sportowych, zajęć dla dzieci i młodzieży, zły stan boiska, zorganizowanych wyjazdów.

Na stan infrastruktury drogowej nie mamy wpływu, podobnie jak na organizowanie modlitw pod figurą czy reaktywację działania szkoły. W temacie czasu wolnego, organizacji imprez trzeba będzie nieco poczekać Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami mamy pomysły na zajęcia dla dzieci, młodzieży i starszych. Zrobimy co się da. Chcielibyśmy jednak poznać Wasze preferencje, aby pisać projekty, pozyskiwać środki na działania, które spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Do ich realizacji będziemy szukać sprawdzonych partnerów, wtedy szanse na akceptację wniosku są większe. Wasza opinia to 1 krok – poznanie potrzeb i oczekiwań. Ich rozpoznanie i udokumentowanie to ważny element uzasadniający wniosek.

Dla osób , które nie były na festynie a chciałyby się w tej kwestii wypowiedzieć zostawiliśmy ankiety w bibliotece. Również osoby, które oddały już a chciałyby coś dopisać zachęcamy do rozmowy z p. Emilią.

Szanowni Państwo – Wasz głos jest ważny, wsłuchujemy się w to co mówicie. Mówcie, pomóżcie – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ .
Miłym akcentem dla nas były podziękowania rodziców oraz ich …pomysł na przyszłoroczny piknik . Pomysł podchwytujemy i obiecujemy że wkręcimy Was do jego organizacji. Na zakończenie na ręce Marleny Puźniak przekazaliśmy Drzewko Współpracy dla Stowarzyszenia „Motylek” . Mamy nadzieję, że ta wspólna  impreza była pierwsza, nie ostatnią.

A na koniec odzew uczestników na prośbę o pomoc w uporządkowaniu terenu …festyn skończył się o 19.15 o 20.00 zamykaliśmy gościnne podwoje SOSW. Uczestnikom dziękuję za przybycie i stworzenie fajnej atmosfery, bo bez Was ta impreza byłaby klapą. Za każdą formę pomocy i wsparcia instytucjom, firmom, organizacjom, wolontariuszom serdecznie dzięki. Do zobaczenia za rok .

« 2 z 2 »

27 PAŹDZIERNIKA – PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 27.10.2015 w Konarzewskiej bibliotece odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu AKTYWNY KONARZEW. W spotkaniu wzięli udział realizatorzy projektu grupa nieformalna „RAZEM dla KONARZEWA” oraz zaproszeni goście – przedstawiciele organizacji działających w Konarzewie oraz przedstawiciele samorządu gminy Zduny. Wcześniej, 22.10.2015 odbyło się spotkanie członków grupy.

Pokrótce przypomniano założenia projektu oraz omówione zostały kolejne etapy działania wraz z partnerami którzy włączyli się w ich realizację. Wszyscy zgromadzenie ocenili pozytywnie zakres i przebieg inicjatywy, zaangażowanie i współpracę między organizacjami pozarządowymi, instytucjami i samorządem gminy. Było to pierwsze tego typu , wieloaspektowe przedsięwzięcie w Konarzewie. Udało się w nie włączyć młodzież, dorosłych oraz seniorów, którzy przy tej okazji mogli nawiązać kontakty z podobnymi grupami działającymi lokalnie.

 

Zebrani zostali też zapoznani z ramowym planem pracy na rok 2016, do realizacji którego zostaną zaproszone pozostałe grupy i organizacje z Konarzewa oraz gminy Zduny. Kolejne inicjatywy będą realizowane już przez stowarzyszenie, gdyż w trakcie realizacji w/w projektu „RAZEM dla KONARZEWA” zostało wpisane do rejestru KRS.

Sprawozdanie napisane, wysłane – chwila oddechu. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „POMÓŻMY SOBIE”  za objęcie nas patronatem, dzięki temu mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie pomysłu. Szczególnie gorące podziękowania dla Oli Opalińskiej, Magdy Głowienkowskiej oraz Asi Jarockiej, które w całym naszym działaniu służyły pomocą, radą, sugestią, nawet gdy wykraczało to poza ramy projektowe. Doświadczenie zdobyte przy realizacji tego projektu będzie nam bardzo przydatne przy realizacji kolejnych działań.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna