Linki

W naszym działaniu aktualna baza danych projektowych, przepisów prawnych , wiedza z zakresu komunikacji międzyludzkiej, współpracy partnerskiej to podstawa . Uczestniczymy w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach – otrzymaną zdobytą wiedzą chętnie się podzielimy z Wami.

Mamy nadzieję że poniższe linki poszerzą Waszą wiedzę, ułatwią  dotarcie do odpowiednich materiałów. Będą też przydatne w codziennym współ – działaniu z  Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli będą jakieś pytania, wątpliwości prosimy o kontakt. W miarę naszej wiedzy odpowiemy – jeśli nie będziemy wiedzieć dopytamy gdzie trzeba i dopowiemy .

Jeśli macie swoją bazę danych przydatnych adresów podzielcie się z nami, a my podamy dalej 🙂

http://www.ngo.pl/

http://www.klon.org.pl/

http://wolontariat.org.pl/

http://www.centrumis.pl/

http://www.senior.gov.pl/

http://stacja-konsultacja.pl/

http://www.kanonkonsultacji.pl/

http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/

https://mamzdanie.org.pl/

http://partycypacjaobywatelska.pl/

http://siecobywatelska.pl/

http://www.giodo.gov.pl/

 

INNE

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Granty

Otwartosc w Organizacjach Pozarzadowych

Jak promowac NGO

Narzedziownik promocyjny dla organizacji pozarzadowych

Dofinansowania imprez i przedsiewziec z budzetu powiatu

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna