PETYCJA „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ”

Opublikowano lipiec 23, 2018

ODPOWIEDŹ

PETYCJA – UZUPELNIENIE

Budżet powiatu na 2019 przyjęty. Jest zapis nas, Mieszkańców Konarzewa dotyczący.
NASZE PODPISY MIAŁY ZNACZENIE
.

http://www.glokalna.pl/20-milionow-deficytu-duzo-czy-malo/…

Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach, ze wsparciem finansowym gminy Zduny. Zorganizujemy  spotkanie aby  przedyskutować temat.  Uzgodnimy dogodny termin  termin.  To dopiero ” początek ścieżki „


Jest odpowiedź Starosty . To co dla nas było petycją dla Starostwa jest wnioskiem budżetowym, w takim trybie będzie rozpatrywane. Zatem na ostateczną decyzję przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Ważne jednak iż został wpisany na listę planowanych wydatków na rok 2019. Miejmy nadzieję, że znajdą się środki na „dobry początek „.

Petycja to jedno z narzędzi , które obywatele mogą wykorzystać w nagłośnieniu problemu , który wydaje się niemożliwy do rozwiązania. Co prawda nie gwarantuje osiągnięcia celu dla którego została napisana, jednakże warto spróbować.

Z jednej strony petycja ma być „ formą nacisku ” aby zainteresować urząd skalą potrzeb, z drugiej zaś strony ma być dla tego samego urzędu „podkładką „ do wyższej instancji lub do aplikowania o środki potrzebne na rozwiązanie problemu.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna