Akcja MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

Opublikowano listopad 26, 2017

W październiku br przystąpiliśmy do akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Dzięki wsparciu, doradztwu kadry trenerskiej będziemy realizować tematy niełatwe i mało popularne, generalnie uznawane za nudne. Jako stowarzyszenie chcemy dołożyć swoją cegiełkę w budowanie / wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, wykorzystanie inicjatywy lokalnej oraz innych dostępnych mechanizmów i narzędzi do angażowania się naszej społeczności w tzw. inicjatywy oddolne.
Spotkania , które mamy w planie organizować będą dedykowane zarówno mieszkańcom jak i organizacjom pozarządowym naszej gminy, aby wespół ze samorządem, instytucjami i biznesem w różnych konfiguracjach stosować partnerstwo międzysektorowe.

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada w Zdunach miało miejsce I spotkanie nt. powołania i funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na naszym terenie. . Udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych Zdun : Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ADSUM, Stowarzyszenia „Motylek” na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski przy SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie, Fundacji ISKIERKA NADZIEI przy DPS w Zdunach, nasze RAZEM DLA KONARZEWA oraz HDK PCK w Zdunach. Uczestniczyła też pani Alicja Drejkarz-Ostój jako przedstawiciel lokalnego samorządu. Prelegentem była Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej z Poznania oraz Joanna Jarocka z krotoszyńskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego , które przedstawiły działania swoich Rad w oparciu o własne , dotychczasowe doświadczenie w tej kwestii.
Swoją deklaracje poparcia wniosku złożyli też przedstawiciele UKS SHODAN, Klubu Twórczego Rękodzieła, Zdunowskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy oraz Fundacji POMYSŁ NA JUTRO.

Pierwsze podejście do powołania Rady jko III sektor gminy Zduny zrobiliśmy w roku 2016, ale sprawy utknęły wtedy w martwym punkcie. Wszystkie obecne wtedy organizacje potwierdziły ponownie wolę powołania. W tzw. międzyczasie została podjęta uchwała Rady Miejskiej przyjmująca tryb powołania i działania tego gremium. Pozostaje jeszcze tylko jedno spotkanie, podpisy i ruszamy dalej. Najprawdopodobniej w połowie grudnia spotkamy się po raz kolejny.
Korzystając z okazji i doświadczenia społeczno -samorządowego Iprelegenta poruszyliśmy też inne kwestie związane z naszymi działaniami, problemami i wątpliwościami w obszarach naszej aktywności.

Tymczasem czeka nas kolejne spotkanie ze społecznikami z całej Polski. Dyskusje, warsztaty z trenerami na co dzień pomagającymi lokalnym społecznościom w działaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego.

AKTUALIZACJA

24-26 listopada w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne we Falentach k/ Warszawy miało miejsce ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponad 100 uczestników działających w akcji MASZ GŁOS Fundacji im. Stefana Batorego – społecznicy, aktywni sołtysi, radni działający na co dzień w stowarzyszeniach i fundacjach, rady seniorów, rady młodzieżowe, biblioteki, rady osiedli, wspólnoty. Doświadczeni trenerzy, długoletni społecznicy i świeżaki – wspaniały team, którego celem jest aktywne i świadome swoich praw i obowiązków społeczeństwo obywatelskie. W ramach zjazdu spotkania w grupach regionalnych – nasz region to województwa kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie. Nasi koordynatorzy to SUPER DUO – Iwona Janicka i Damian Dubina . Trenerzy, doradcy którzy o samorządach, samorządności, jawności, dostępu do informacji publicznej, monitorowaniu działań, ich rzecznicy i strażnicy, inicjatywie obywatelskiej,, budżecie partycypacyjnym , generowaniu pozytywnej energii i merytorycznej dyskusji z poszanowaniem odmiennej racji adwersarzy wiedzą wszystko i z powodzeniem stosują na co dzień Tą wiedzą dzielą się z nami, społecznikami.

Zajęcia grupowe i warsztaty tematyczne do wyboru – podnoszące nasze umiejętności, wiedzę i kompetencje. Ja zdecydowałam się na tematy dotyczące inicjatyw obywatelskich oraz działania i funkcjonowania zespołu. Było też spotkanie z przedstawicielem Sieci Obywatelskiej Watchdog , poświęcone zmianom w ustawach o dostępie do informacji i o samorządach.
Po pracowitych dniach dyskusje w „kuluarach” …mieszane, interdyscyplinarne kluby dyskusyjne. Wymiana doświadczeń, poglądów i kontaktów. Rośnie grono osób chętnych do wymiany doświadczeń i współpracy. Poszerza się wachlarz możliwości działania. Zapewne będziemy z tej bazy / zaplecza korzystać.  Pomocne zapewne okażą się materiały otrzymane we Warszawie i z toruńskiej Fundacji STABILO. Nasza biblioteczka obywatelska ma kolejną pozycję – 🙂 niezbędnik obywatelski, metody nauczania, tematy i scenariusze lekcji.

 

Służymy pomocą i podpowiedzią w przygotowaniu zajęć z ‚wychowania obywatelskiego”.  Zdobytą wiedzą i pomysłami na wspólne zadziałanie już wkrótce podzielę się z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym gminy Zduny.

 

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna