PROJEKT „AKTYWNY KONARZEW”

Opublikowano czerwiec 10, 2015

09 CZERWCA – SPOTKANIE INAUGURACYJNE

Inauguracja naszej pracy za nami. Spotkanie z 9 czerwca można uznać za udane. Przybyli niemal wszyscy zaproszeni goście. Miło nam było powitać Starostę powiatu krotoszyńskiego, Burmistrza Zdun, Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przybyły dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny, dyrektor-ka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie, sołtys Konarzewa, nauczycielka oddziału przedszkolnego w Konarzewie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Motylek” działającego przy SOSW oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości oraz dziennikarz Rzeczy Krotoszyńskiej.
Przybyłym gościom został oficjalnie przedstawiony zarząd stowarzyszenia „RAZEM DLA KONARZEWA” , kierunki i cele działania w przyszłości oraz plan pracy na 2015. Aby ułatwić wymianę kontaktów oraz dopasowanie wspólnych obszarów działania wszyscy otrzymali pakiet informacyjny zawierający nasz dane tele -adresowe, cele statutowe oraz harmonogram działań.

Od czerwca realizujemy projekt „AKTYWNY KONARZEW” , finansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu  WIELKOPOLSKA WIARA 2015. Na realizację działań projektowych otrzymaliśmy mikrodotację  w kwocie 5.000,00.

Najwięcej uwagi poświęciliśmy założeniom tego projektu,  który złożyliśmy w kwietniu, jako grupa nieformalna „RAZEM dla KONARZEWA”. Ponieważ w momencie składania wniosku nie mieliśmy jeszcze osobowości prawnej, zatem patronatem objęło nas Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości.
Inicjatywa została zaakceptowana i uzyskała dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt będzie realizowany od czerwca do października 2015 roku. Skierowany jest po części do mieszkańców Konarzewa , a także do  organizacji działających w naszej gminie Będzie realizowany we współpracy z instytucjami, organizacjami z terenu gminy i powiatu.
W trakcie spotkania przewijała się dyskusja, wymiana opinii, doświadczeń, dobrych praktyk z naszego codziennego społecznego działania.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna