GŁOS MŁODZIEŻY

Opublikowano maj 18, 2018

Sezon 2017/2018 w Masz Głos zakończony. Spotkanie 18 maja rozpoczęło  rok społeczno-obywatelski 2018 / 2019.
W ramach lekcji Wiedza o Społeczeństwie miałam przyjemność spotkać się z młodzieżą ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zdunach. 30 uczniów klasy technikum i zawodowej stanowiło audytorium w niełatwej i mało popularnej w naszym społeczeństwie tematyce obywatelskiej.

W spotkaniu wykorzystałam ankietę stowarzyszenia MORENA z Gdańska, które w roku 2015 przeprowadziło diagnozę społeczną pomorskiej młodzieży. Uczestnicy spotkania odpowiedzieli na te same pytania, wstępną analizę sporządzili obecni v-ce dyrektor Renata Błażejczyk oraz nauczyciel WOS i historii Sebastian Świst.

Nasza grupa liczebnie była mniej reprezentatywna, jednakże odpowiedzi w wielu kwestiach były bardzo podobne. Są zatem wskazówki i przesłanki do pochylenia się nad głębszą diagnozą społeczną potrzeb, oczekiwań i możliwości zdunowskiej młodzieży. Mamy nadzieję że kilka osób z tego grona włączy się w przygotowanie takiego raportu.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna