III Konarzewski Piknik Rodzinny pn. „Przeszłość kluczem do przyszłości „

Opublikowano wrzesień 16, 2017

III  Konarzewski Piknik Rodzinny pn. „Przeszłość kluczem do przyszłości ” miał formułę odmienną niż dotychczasowe edycje. Zorganizowany został jako plener kulturalno artystyczny. Składał się z 3 części.

Spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – panel dyskusyjny historyków to efekt wcześniejszych wizyt, spotkań i rozmów.  Udział wzięli profesor Instytutu Historii Sztuki Jan Skuratowicz, Maria Andrzejewska z Pracowni Badań Dziedzictwa Wsi z Muzeum Narodowego Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Andrzej Krzyżanowski – potomek właściciela Konarzewa Henryka Krzyżanowskiego, nasi lokalni historycy dr Edward Jokiel oraz dr Krzysztof Bogdan Grobelny oraz dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Zdunach Karolina Grzelak, dyrektor SOSW Daria Nowacka, pasjonaci historii lokalnej Tomasz Konieczny – członek stowarzyszenia Razem dla Konarzewa i redaktor Życia Krotoszyna Łukasz Cichy.
Dyskusja dotyczyła historii Konarzewa, jego właścicieli, architektury i wystroju pałacu, zabudowy wsi oraz związków historycznych rodów w kontekście naszej wsi , Zdun oraz Wielkopolski. Każdy z gości poruszał inne kwestie , co pozwoliło na wymianę informacji, źródeł historycznych oraz materiałów. Pani Daria oprowadziła gości po pałacu co pozwoliło na zweryfikowanie architektonicznej przeszłości z teraźniejszością . Zaprosiliśmy naszych gości na przejażdżkę szlakiem historycznym Konarzewa. Przez cały czas trwały bardzo ożywione rozmowy w „kuluarach”. Na zakończenie goście otrzymali upominki jubileuszowe przekazane przez Urząd Miejski, po czym goście udali się na wystawę fotograficzną zorganizowaną na sali.

 

 

Pogoda załamała się akuratnie w czasie pikniku, co skutecznie odstraszyło potencjalnych uczestników. Rekordu frekwencji nie pobiliśmy, ale jesteśmy zadowoleni że udało się to wydarzenie przeprowadzić. Przybyli wszyscy prezentujący swój program oraz atrakcje. Swoje umiejętności zaprezentowali : Zespół Muzyki Dawnej „ARTIFEX ” z Krotoszyna który wprowadził nas w nastrój epoki średniowiecza, potem dzieci – absolwenci Przedszkola Publicznego w Zdunach zaprezentowały :Legendę o Zdunach”. przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Konarzewie oraz muzyczne klimaty wsi – Zespół Folklorystyczny ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca z Koźmina Wlkp. Kończyli oni część artystyczną – zeszli ze sceny i w deszczu zaprezentowali swój program. Otrzymali za to gromkie brawa od publiczności. Wszystkich w/w także obdarowaliśmy drobiazgami przekazanymi przez Urząd Miejski.

W tzw. międzyczasie do dyspozycji uczestników był Poczet Wierzbięty z Krotoszyna, który prezentował uzbrojenie, rynsztunek oraz walki rycerskie ; tradycję Zdun – wylepianie z gliny zaprezentowało i umożliwiło stowarzyszenie Monumenta Poloniae a dla najmłodszych udzielał się animator clown. Można było smakować zakupione domowe wypieki przygotowane przez członków i sympatyków stowarzyszenia

 

« 2 z 2 »

 

Sala wiejska Wystawa fotograficzna pn.: Konarzew – ludzie, miejsca, pamiątki ” Oprócz kolekcji zdjęć i pamiątek, Zwiedzający mieli też okazję zapoznać się z mapą Konarzewa przygotowaną w ramach projektu WIELKOPOLSKA OŚ CZASU realizowanego przez nas ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  Zaprezentowaliśmy również tablice informacyjne, wyznaczające Konarzewski Szlak Historyczny opracowany i przygotowany przez nas – mieszkańców Konarzewa. Został on naniesiony na mapę. Docelowo stanie przy skwerze i stanowić będzie punkt informacyjno-promocyjny naszej wsi. Ten element promocji możliwy był dzięki

Projektowi RAZEM MOŻEMY WIECEJ – PATRIOTYZM XXI WIEKU realizowanego  przez nasze  Stowarzyszenie   ze środków Programu Fundusz Inicjatyw.

Obywatelskich.

Mapa oraz Konarzewski Szlak Historyczny opracowany i przygotowany  przez nas przy współudziale mieszkańców Konarzewa, w oparciu o grę terenową pn. SIEDEM WIEKÓW KONARZEWA. W trakcie wystawy zwiedzający wpisywali się do kroniki naszej organizacji oraz wypełniali ankietę nt. oczekiwań i potrzeb w Konarzewie. Wszyscy wypełniający otrzymali pamiątkowe plakietki.

Dwa różne projekty uzupełniające się tematycznie, finansowane z różnych źródeł, wykorzystując potencjał i możliwości organizacji, realizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców w oparciu o współpracę lokalnych instytucji oraz firm. Są pomysły, są chęci i są możliwości.

 

 

Tekst : Barbara Łasińska

Foto :

SOWS

Łukasz Cichy / Andrzej Krzyżanowski / Barbara Łasińska

Boisko :

Łukasz Cichy / Rafał Witek / Barbara Łasińska

Wystawa

Łukasz Cichy / Rafał Witek / Barbara Łasińska / Kamila Robaszyńska

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna