KONARZEWSKA INICJATYWA SĄSIEDZKA

Opublikowano kwiecień 25, 2018

Na początku roku   grupa naszych sąsiadów rozpoczęła myślenie co i jak można byłoby zrobić w Konarzewie, w ramach własnych możliwości, z pomocą funduszy gminnych lub zewnętrznych.

Zorganizowaliśmy wspólnie spotkanie sąsiedzkie w ramach akcji MASZ GŁOS za nami. Z możliwości wypowiedzenia się, zgłoszenia pomysłu czy zapoznania się z możliwościami realizacji przez mieszkańców skorzystało 16 osób.

Rozmawialiśmy o inicjatywie lokalnej, petycjach oraz zagospodarowaniu naszej czaso-przestrzeni. Spośród zebranych zgłosili się chętni do utworzenia nieformalnej grupy sąsiedzkiej, która będzie bankiem pomysłów oraz ich społecznym współrealizatorem Jako stowarzyszenie zadeklarowaliśmy wsparcie informacyjno-organizatorskie.

Przy stoliku kawowym trwała dyskusja o naszych codziennych, lokalnych bolączkach. Swoje propozycje i pomysły zebrani wpisali w ankietę potrzeb mieszkańca.

Efektem dyskusji i wymiany pomysłów było powstanie grupy nieformalnej którą nazwali Konarzewska Inicjatywa Sąsiedzka- w skrócie KIS. Grupę stworzyli  ludzie, którzy chcą działać we wsi i dla wsi , ale niekoniecznie zapisywać się do organizacji.
Grupa jest otwarta na nowych członków oraz pomysły. W każdej chwili mieszkańcy mogą dołączyć do zespołu  bądź  zgłaszać swoje pomysły , opinie i sugestie. Nasze Sprawy w Naszych Rękach, Nasz Głos – Nasz Wybór !  Motto grupy : ” Najważniejszy w każdym działaniu jest początek ”

Na początek swojego działania KIS wybrał Dzień Dziecka, który miał  bajkowo-filmowo-sportowy charakter.  Bajki i filmy były czytane i oglądane w konarzewskiej bibliotece, zaś rozgrywki sportowe w parku SOSW. Było między pokoleniowo,  sąsiedzko …wesoło i kolorowo.  Wystarczył pomysł, odrobina zorganizowania się – placki, słodycze, liny, worki, bańki – to drobiazgi wnieśli do spotkania organizatorzy. Uśmiechy i frajda Dzieciaków – BEZCENNA – 🙂

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna