PLAN PRACY NA 2017

Opublikowano styczeń 1, 2017

plan dzialania 2017

W połowie października  odbyło się zainicjowane przez nas spotkanie robocze z grupami oraz organizacjami działąjącymi w Konarzewie. Tematem spotkania była dyskusja oraz przymiarka do realizacji pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach AKCJA KONSULTACJA . Jak Wam zapewne wiadomo najwięcej głosów zostało oddanych na renowację istniejącego boiska. Wszyscy zebrani byli  jednomyślni co do zasadności przyjęcia tego pomysłu do realizacji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in : Burmistrz Zdun, Sołtys i przedstawiciele Rady Sołeckiej Konarzewa , KGW i OSP oraz nasi członkowie i sympatycy.
Burza mózgów, różnorodność pomysłów, które zostaną uporządkowane i rozeznane pod kątem rzeczowym i finansowym.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Polowie stycznia 2017, a do tego roku zbierać będziemy niezbędne informacje , które będą niezbędne do opracowania propozycji zagospodarowania terenu.

Ramowy plan pracy na rok 2017 był gotowy już w połowie października. Jednakże do ostatnich dni grudnia dopracowaliśmy szczegóły tj. terminy, partnerów, tematy. Przed nami kolejny, aktywny i pracowity rok społeczny .

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna