PRZESZLOSC KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Opublikowano czerwiec 22, 2018

W środę 13 marca zakończyliśmy I kadencję działania. Nową kadencję rozpoczynamy inauguracją kolejnego projektu pn. PRZESZŁOŚĆ KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI. Kontynuacja WIELKOPOLSKIEJ OSI CZASU z 2017 roku obejmie wydanie publikacji o Konarzewie, film dokumentalny złożony ze wspominkowych zapisków audio-video z mieszkańcami wsi oraz Księgę Konarzewa złożoną z pozyskanych archiwaliów oraz użyczonych fotografii.

O zakresie publikacji, jej formie i treści rozmawialiśmy m.in. z historykami, regionalistami oraz pasjonatami naszych dziejów. Edward Jokiel, Krzysztof Grobelny, Sławomir Pałasz, Piotr Mikołajczyk oraz nieobecni dziś Łucja Długiewicz-Paszek, Andrzej Krzyżanowski , Maria Andrzejewska i Jan Skuratowicz oraz Łukasz Cichy wezmą udział w opracowaniach dziejów Konarzewa. Kolejne spotkanie z ekipą techniczną poligraficzno-foto-kamerową.

Projekt PRZESZŁOŚĆ KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI będzie realizowany do 30 listopada ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Od marcowych spotkań każdy z autorów rozdziału publikacji o Konarzewie tworzył swój zarys pracy. Nadszedł czas aby omówić postęp prac.  Obecni uczestnicy dyskutowali o formie i zakresie ich autorskich opracowań Korzystaliśmy z tradycyjnego papierowego formatu jak i zapisów cyfrowych.

Całość zostanie zaprezentowana na IV Konarzewskim Pikniku Rodzinnym w dniu 15 września.


15.09.2018

IV KONARZEWSKI PIKNIK RODZINNY

IV Konarzewski Piknik Rodzinny składał się z 2 części – historycznej i plenerowej.

CZĘŚĆ HISTORYCZNA obejmowała spotkanie autorskie z autorami rozdziałów publikacji o Konarzewie. W epokę średniowiecza prezentacją multimedialna wprowadził uczestników Piotr Mikołajczyk. Potem po kolei każdy z autorów czytał wybrany przez siebie fragment. Poszczególne wątki spotkania muzycznie umilił Duet Próba czasu – Dorota Marszałek i Stanisław Szelągowski oraz Weronika Ertel. Na zakończenie nasze koleżanki podjęły gości kawą i ciastem. Była to doskonała chwila na dyskusję i wymianę uwag i opinii.

Korzystając z okazji podziękowaliśmy Dyrekcji i Personelowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie za życzliwe przyjęcie kolejnej naszej inicjatywy oraz pomoc w jej organizacji. Do obecnego Burmistrza skierowaliśmy podziękowanie za kadrowo-rzeczowe wsparcie Urzędu Miejskiego , zaś do Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie i Dyrekcji Banku w Zdunach za finansowe wsparcie projektu PRZESZŁOŚĆ KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI.

– 2 część rekreacyjna., to zabawy, konkursy i rozgrywki w piłkę występy zaproszonych gości : Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE, Szkoła Tańca Art of Dance oraz Grupa Muzyczna EFFATHA .

Różnorodność repertuaru pokazała jak uzdolnioną mamy młodzież i dzieci. W części wieczornej  Zabawa taneczna –  do tańca przygrywał DJ-FUN a sił do tańca dodał mobilny catering Restauracja Na Parcelach.


Rajd Szlakiem Powstańczym

06.10.2018

To wydarzenie to nasza, lokalna Inauguracja 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To pierwsze z kilku wydarzeń, które mamy w planie zorganizować aby upamiętnić bohaterskich synów ziemi zdunowskiej.

Dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice i dziadkowie, harcerze, strażacy, seniorzy – profesjonaliści i pasjonaci – razem stworzyli niesamowitą atmosferę rajdu Szlakiem Powstańczym
Prowadzącym był Edward Jokiel, który z Tomaszem Koniecznym popracowali trasę rajdu. Pan Jokiel opracował historyczno-merytoryczną część rajdu.

Rozpoczęliśmy od tablicy informacyjnej Konarzewskiego Szlaku Historycznego, gdzie odczytano 20 nazwisk powstańców wielkopolskich z Konarzewa. Stąd pojechaliśmy w okolice wiaduktu gdzie trwały zacięte walki o Zduny i Krotoszyn w lutym 1919. Przez Perzyce skąd również szedł ostrzał aż po Chachalnię, do szańca na Borownicy.

Apel poległych w obronie Zdun – 45 nazwisk, dla każdego światełko pamięci od uczestników rajdu. Na koniec wiązanka kwiatów oraz znicz, potem Rota i Hymn Państwowy. Na tym zakończono część oficjalną.

Tutaj harcerze 1 Zdunowskiej Drużyny Harcerskiej przygotowali ognisko i wystawili wartę. Obok harcerzy na warcie stanęli druhowie z OSP Konarzew, którzy jednocześnie byli jednostką zabezpieczającą .

Część piknikowa to ognisko, kiełbaski oraz ciepłe napoje i wypieki. O zaspokojeniu głodu i pragnienia zadbał  Sołtys i Rada Sołecka Chachalni – współorganizatorzy wydarzenia.


Młodzieżowe Spotkanie – wizyta studyjna

  18.11.2018

Młodzież dla siebie i społeczności – spotkanie grup rówieśniczych z Wielkopolski. Wymiana doświadczeń , prezentacja obszarów działania w których młodzi mogą realizować swoje pasje , zdolności i zainteresowania.

Kolejne spotkanie – wielkopolskie, młodzieżowe, zaangażowane. Dziś byliśmy gośćmi Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko. Spotkaliśmy się w Krajkowie, aby posłuchać i podejrzeć działania tamtejszej młodzieży. Pełne uśmiechu, radości i humoru opowieści rówieśników z gminy Mosina. Uwagę przykuł Sejmik Młodzieżowy oraz Lato w Teatrze i Festiwal Talentów.


26.11 – Podsumowanie projektu

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. Przeszłość kluczem do przyszłości , realizowanego przez Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna