WALNE ZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Opublikowano luty 27, 2017

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – sprawozdawcze za rok 2016. Sprawozdanie merytoryczne finansowe, komisji rewizyjnej. Zarząd otrzymał absolutorium za miniony rok działalności – dziękujemy.

Dokumentacja z Walnego Zebrania  w zakładce Sprawozdania.

Po części oficjalnej część bardziej towarzyska – kolejne urodziny stowarzyszenia zatem nie mogło zabraknąć tradycyjnego tortu upieczonego przez nasze koleżanki. W trakcie dyskusja o planach potrzebach, możliwościach roku 2017. Głos zabrali też zaproszeni goście – Burmistrz Zdun – Tomasz Chudy, p. Aneta Jarzembska – Manager Galerii Krotoszyńskiej oraz p. Maciej Zuchowski – dyrektor Banku BGŻ BNP Paribas SA Warszawa O/Krotoszyn. Wszyscy wyrazili uznanie dla naszego zaangażowania społecznego, pomysłów i szukania nowych kierunków działania. Wspólpraca z lokalnym samorządem układa nam się dobrze. Ze strony gości „biznesowych” padła deklaracja podjęcia współpracy partnerskiej. To dla nas bardzo ważne, gdyż zwiększa nasze możliwości we wzmacnianiu organizacji oraz realizacji naszej misji zawartej w strategii rozwoju organizacji . To było pierwsze międzysektorowe spotkanie w Konarzewie – mamy nadzieję, że nie ostatnie.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna