WARSZTATY I SPOTKANIA

Opublikowano kwiecień 30, 2018

II  Piknik Organizacji Pozarządowych Subregionu Kaliskiego w Zdunach

29.09.2018

  zorganizowany przez Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy oraz Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych z Kalisza. Patronat Honorowy Burmistrza Zdun oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach jako Partner wydarzenia.

Powitanie przez Organizatorów i prezentacja uczestników, prelekcja Piotra Tomankiewicza z Fundacji Nowa Nadzieja z Kalisza , który podzielił się dobrymi praktykami ze swojego działania. Kolejny punkt programu to World Cafe – mało jeszcze popularna forma dyskusji stolikowej .

World cafe – mało znana w naszej okolicy forma dyskusji stolikowej, w której uczestnicy podzieleni na grupy zmieniają stoliki. Tym sposobem wszyscy uczestnicy mają możliwość wypowiedzenia się na każdy temat. Potem opiekunowie spisują wnioski końcowe, które przewijały się w trakcie dyskusji z grupami. Nad całością czuwa moderator, pilnujący czasu, merytoryki dyskusji oraz w razie potrzeby służy radą, sugestią lub podpowiedzią. Z opinii uczestników World cafe wynika że się podobała taka forma pracy mało znana, warta rozpowszechniania .

Na zakończenie tej części spotkania przedstawicielom uczestników zostały wręczone pamiątkowe upominki przekazane przez Burmistrza Zdun oraz podziękowania od Zdunowskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy. 
Organizatorzy zadbali również o smaczny poczęstunek – ciepłe i zimne napoje , ciasto, grochówka, Organizacjom udostępniono przestrzeń do prezentacji swoich działań, zaś dla młodszych uczestników gry, konkursy i zabawy praz spacer na pobliski szaniec . W tę część rekreacyjną włączyła się 1 Zdunowska Drużyna Harcerska.

Warsztaty szkoleniowe dla społeczników

08.11.2018

W ramach współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przedstawiciele organizacji pozarządowych gminy Zduny wzięli udział w szkoleniu nt. „Obrót gotówkowy w NGO w świetle prawa”. Były poruszane m.in kwestie zbiórek publicznych, loterii, sprzedaży festynowej oraz zagrożenia wykorzystania organizacji do procederu „prania brudnych pieniędzy”.

Były pytania, wątpliwości, odpowiedzi i porady. Takie spotkania są potrzebne i zapewne weźmiemy udział w kolejnych, już w 2019 roku. Inicjatorem spotkania była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach, zaś prowadzącym spotkanie Mateusz Walczak z Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Jako GRDPP dołozymy starań aby takie spotkania weszły na stałe do naszych działan. Zależy nam na wpodnoszeniu wiedzy i kompetencji zdunowskich społeczniuków.

Warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli Rad Osiedli w Zdunach

01.09.2018

Spotkanie przygotowane dla przedstawicieli Rad Osiedli w Zdunach odbyło się w Sali Sesyjnej udostępnionej nam przez Urząd Miejski. Co prawda grono obecnych nie było liczne, ale najważniejsze iż każda Rada miała swego przedstawiciela.

Udało się omówić część zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Szczególne ważne dla nich były zagadnienia prawno-finansowe. Ponieważ Rady powstały całkiem niedawno, zatem trudno mówić o praktycznych aspektach ich działania. Mamy nadzieję, że za czas jakiś będzie można zorganizować kolejne spotkanie które pogłębi, poszerzy tematykę. Doświadczenia z praktycznego działania będą pomocne przy omawianiu różnorodnych narzędzi, które mogą wykorzystać Rady w swoim działaniu.
Spotkanie prowadził Adrian Skoczylas ze Stowarzyszenia EZG ze Zgierza, koordynator regionalny / woj. łódzkiego-wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego / akcji Masz Głos .

FAOO

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich – Program Edukacji Fundraisingowej trwajacy od kwietnia do października br. Zjazdy, webinaria, warsztaty, szkolenia i prace zaliczeniowe.

 Program Edukacji Fundraisingowej., w których z przyjemnościa uczestniczyłam.  Uczyć się to od najlepszych – kreatywnym sympatycznym gronie – trenerom Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich oraz koleżeństwu z różnych zakątków Polski – za wiedzę, wymianę doświadczeń i atmosferę słowa podziękowania.  

Za aktywny udział, zaliczenia w terminie oraz złożóny plan kampanii społecznej otrzymalismy grant 5.000 zł . Działania wg harmonogramu rozpoczniemy w styczniu 2019.

FALENTY

23-25.11.2018

Ogólnopolski zjazd uczestników MASZ GŁOS we Falentach dobiegł końca. Nasz kolejny udział w ramach edycji 2018 / 2019 .
3 dni pełne wiedzy społeczno-obywatelskiej. Co obywatel MOŻE a co samorząd MUSI w oparciu o Art. 7 Konstytucji RP. Panele dyskusyjne i plany pracy / współpracy w grupach regionalnych, 5 warsztatów tematycznych do wyboru wg potrzeb i obszarów działania. W grupach regionalnycj wspólpraca i plany pracy na kolejny rok.

Nowe kontakty, doświadczenia – do wykorzystania w 2019.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna