ZEBRANIE SOŁECKIE

Opublikowano marzec 6, 2017

Zebranie wiejskie – sesja zimowa, byliśmy obecni jako kilkuosobowa delegacja. Były informacje Burmistrza nt.. dróg, chodnika, ścieżki rowerowej oraz planów rewitalizacji centrum Konarzewa. Przedstawiliśmy możliwości pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Była też dyskusja o funduszu soleckim oraz możliwościach szerszego niż dotychczas jego wykorzystania Zaproponowaliśmy by poza częścią inwestycyjną część tego budżetu corocznie przeznaczać dla organizacji działających w Konarzewie na realizację wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym.
Zdania uczestników były podzielone, temat podany do zastanowienia się i kolejnego przedyskutowania na wrześniowym zebraniu.
W drugiej części Robert Marciniak przedstawił i omówił plan zagospodarowania obecnego boiska na teren wypoczynkowo-rekreacyjny. Przedstawione zostały też propozycje wyposażenia oraz ceny urządzeń. Ponieważ całość inwestycji przekracza nasze możliwości pozyskania z projektów, zatem gmina zadeklarowała wsparcie i będzie wnioskować o fundusze dostępne dla samorządów.
W międzyczasie będziemy rozpracowywać temat boiska do piłki nożnej, które nie będzie mogło być sfinansowane z wnioskowanych 50.000 zł.
W sprawie zagospodarowania przestrzeni przewidziane jest jeszcze spotkanie z mieszkańcami. O ich terminie będziemy informować na bieżąco.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna