FIO – WIELKOPOLSKA WIARA 2016 „WSPÓLNY POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE – WSPÓLNY SUKCES”

Opublikowano maj 11, 2016


harmonogram

Realizacja projektu WSPÓLNY POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE – WSPÓLNY SUKCES rozpoczęła się spotkaniem w dniu 13 maja.

I część to spotkanie z lokalnym samorządem oraz organizacjami , instytucjami działającymi w Konarzewie. W gronie tych , którzy dotarli czas upłynął na dyskusji o  współpracy, pomocy w realizacji zadań wg harmonogramu.

II część popołudnia to spotkanie członków i sympatyków. Oczywiście harmonogram zadań projektowych oraz włączenie się w ich realizację to priorytet sam w sobie. Ponieważ projekt napisaliśmy na rozwój organizacji, zatem na to działanie kładziemy środek ciężkości. Wizja, misja, strategia działania – praca zespołowa na żywo i on line.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie, nieobecnych zapraszamy na kolejne spotkania – na każdym etapie realizacji do 30 września można dołączyć do zespołu – każdy pomysł, każdy głos ma znaczenie

Ponieważ nie działamy sami dla siebie, zatem w naszych założeniach projektowych jest coś dla organizacji pozarządowych gminy Zduny oraz specjalnie dla mieszkańców Konarzewa.
Zapraszamy do zapoznania się z załączonym grafikiem oraz udziału i głosu w dyskusji . Spotkania w dniach 8-9 czerwca przeznaczone są dla nas : społeczników, samorządowców i mieszkańców gminy Zduny.

08 czerwca  :  AKCJA KONSULTACJA ruszyła –  przystanek nr 1 – Sala Wiejska KONARZEW, spotkanie z mieszkańcami.

Wąskie grono zainteresowanych, ale bardzo otwartych i zaangażowanych. Rozmawialiśmy o możliwościach pozyskania 50.000 zł na realizację pomysłu mieszkańców naszej wsi. O warunkach, wymogach, kryteriach ubiegania się o dotację mówiła Kamila Jarocka z LGD Okno Południowej Wielkopolski. To właśnie ta organizacja będzie prowadziła nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Napisanie dobrego wniosku to zadanie niełatwe, nie gwarantujące dofinansowania. Jednak próbować warto.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Zdun na bieżąco komentował propozycje zebranych w kontekście możliwości ich realizacji zarówno przez samorząd jak i w porozumieniu z realizatorami projektu.

W spotkaniu uczestniczył również zaproszony trener – Łukasz Broniszewski, który ma spore doświadczenie zawodowe i społeczne w zakresie aktywności społeczeństwa obywatelskiego, współpracy organizacji pozarządowych ze samorządem – począwszy od gminy na ministerstwie skończywszy.

Ponieważ to pieniądze publiczne , zatem konsultowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców to wymóg, który w projektach dostaje dodatkową punktację. Ponadto gwarancja iż złoży się projekt zgodny z oczekiwaniami odbiorców i użytkowników. Zatem Wasze głosy są nieodzowne w całym procesie począwszy od pomysłu aż po jego realizację. Ze sali padły już pierwsze pomysły, których póki co nie będziemy prezentować, aby nie sugerować Wam niczego. Już wkrótce otrzymacie informację o harmonogramie działania z naszej strony. Potem Wasz ruch. Włączcie się, bo Wasze głosy mają  znaczenie.

Przy tej okazji serdecznie dziękuję Karolinie Porzucek, Romce Plewie, Dobrochnie Koniecznej oraz Eli Wilk za przygotowanie przepysznych domowych wypieków na nasze spotkanie. Uczestnikom zaś za aktywny udział w spotkaniu – JUTRO JEDZIEMY DALEJ – 😉

AKCJA KONSULTACJA –  09 czerwca , przystanek nr 2, Centrum Animacji Społecznej w Zdunach. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych gminy Zduny, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz instytucji. Temat aktywności społecznej, obywatelskiej to nie jest temat porywający, zatem grono też było wąskie. Jednakże te osoby które przyszły nie żałowały czasu spędzonego z Łukaszem Broniszewskim. Zapoznał nas z procesem, etapami, zasadami prowadzenia konsultacji. Zetknęliśmy się z różnymi, obco brzmiącymi określeniami projektowymi, które są wskazane by ujmować w projektach. Podzielił się swoim doświadczeniem z terenu Torunia i Bydgoszczy , gdzie działa na co dzień. Ponieważ trudno się Zdunom porównywać do tych miast poprosiliśmy o przykłady z terenów nam podobnych. Tam też szło powoli, pod wiatr i pod górkę.  Z czasem jednak zawiły proces konsultacji wszedł na stałe do katalogu działań obywatelskich.  Trener zaprezentował też metody i formy konsultacyjne, które sa bardzo różnorodne i wcale nie muszą być nudnymi nasiadówkami.

Przerwa na słodkości oraz przekąski oddzielała poszczególne elementy spotkania. Bardzo ciekawe okazały się warsztaty z konsultacji. W tej części skupiliśmy się na naszym lokalnym podwórku i wydarzeniu  roku 2017 – 750 lecie Zdun. Było bardzo aktywnie i kreatywnie. Potwierdziło się to o czym mówił wcześniej Łukasz  – w małych grupach pracuje się lepiej. Ściągę z warsztatów przekazaliśmy do ZOK-u, który już myśli o w/w wydarzeniu. Pozostałe ściągi do pozyskania w wersji papierowej i on-line – zapraszam .

Dziękuję bardzo Jance Ratajek, Broni Borowskiej , Wiolecie Woźniak , Karolinie Porzucek z Konarzewa oraz Annie Pietrzak-Figlak z Urzędu Miejskiego w Zdunach za pomoc w przygotowaniu spotkania .Uczestnikom spotkania za zaangażowanie , pytania, pomysły – to BARDZO WIELE, WAŻNE – na dobry początek.

WW 2016 – harmonogram akcja

AKCJA KONSULTACJA – przystanek 3

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami mieszkańcom Konarzewa zostały rozdane ankiety, w których mieli się wypowiedzieć o co wnioskować w projekcie, czego chcemy, czego nam brak. Spośród wszystkich zgłoszonych  pomysłów zostaną wybrane te które zyskały największe zainteresowanie, jednocześnie będą możliwe do zrealizowania . Już teraz widzimy oczekiwania których nie będziemy w stanie zrealizować ze względu na koszt lub nie mieszczą się one w sferze naszego działania. Aby je wszystkie sklasyfikować poprosimy o opinię Burmistrza oraz LGD, gdyż przyjęte do realizacji działania muszą się zgadzać ze strategią gminy oraz Lokalną Strategią Rozwoju. Do końca lipca przedstawimy wyniki, co i w jaki sposób zagospodarować wypowiedzą się mieszkańcy na festynie, w trakcie funkcjonowania Kawiarenki Obywatelskiej.

Wcześniej złożone  ankiety oraz te z odwiedzin w kawiarence  wzięły udział w losowaniu nagród ufundowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

Propozycja mieszkańców zostanie skonsultowana z pozostałymi użytkownikami oraz zarządcą boiska. W tym celu zorganizujemy spotkanie, na które zaprosimy Burmistrza Zdun, Sołtysa i Radę Sołecką Konarzewa, przedstawicieli OSP i KGW.

Spotkanie naszych przedstawicieli z Burmistrzem Zdun oraz organizacjami z Konarzewa nt. renowacji i zagospodarowania boiska odbyło się 17 października. Dokonliśmy pierwszych ustaleń, które sa wyjściowe do dalszych działań merytoryczno-finansowych. Kolejne spotkanie w połowie stycznia 2017.

STRATEGIA DZIAŁANIA ORGANIZACJI –  13.05 – 28.09.2016

Pisząc projekt na rozwój młodej organizacji pozarządowej zobowiązani jesteśmy opracować i wdrożyć strategię rozwoju stowarzyszenia. Zadanie niełatwe, gdyż określenie i sformułowanie celów, analiza SWOT, monitoring i ewaluacja – to pojęcia i zagadnienia które do tej pory znaliśmy ze słyszenia. W opracowanie dokumentu włączeni zostali zarówno członkowie stowarzyszenia jak i jego sympatycy, którzy na co dzień wspierają nasze działania. Część zagadnień omówiliśmy i wypracowaliśmy sami. Do ich właściwego pogrupowania i uporządkowania zaprosiliśmy trenera – Kamilę Jarocką z LGD Okno Południowej Wielkopolski w Krotoszynie. Praca indywidualna i grupowa, na żywo i on line przyniosła efekt – po dwóch miesiącach mamy zarys strategii.

Mamy zatem bazę wyjściową do określenia naszej misji działania. Do tego wątku wrócimy po wakacyjnej przerwie, na początku września.

 

Wakacje minęły bardzo szybko, jednakże były chwile do projektowego namysłu. We wrześniu odbyły się dwa planowane spotkania z trenerem. Pierwsze z nich poświęciliśmy na dopracowanie wizji i misji naszej organizacji. To główna baza i kierunek tego co, jak, z kim i dla kogo będziemy planować i realizować projekty i akcje.

Kolejne spotkanie przeznaczyliśmy na opracowanie planu komunikacji oraz stosowania monitoringu i ewaluacji. To niezbędne elementy do współdziałania, sprawdzania oraz oceny i co, jak dlaczego się udało lub nie udało. Wyciąganie wniosków, refleksje, aby kontynuować lub zmienić kierunek, formy, metody działania. Raz jeszcze podsumowaliśmy najważniejsze elementy naszej strategii.

Ukoronowaniem 4 miesięcznej pracy nad planem rozwoju organizacji było Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które swoją uchwałą przyjęło dokument  jako obowiązujący dla Zarządu. Korzystając z uwag i sugestii trenera, z jego pomocą naniesione zostały zmiany zapisów w statucie, który zostanie przesłany do KRS. Naniesione zmiany są spójne z przyjętą strategią i umożliwią nasz szerszy zakres działań w przyszłości.

Aby w realizacji strategii pójść we właściwym kierunku postawiliśmy też na rozwój naszego społecznego potencjału i możliwości. Zaprosiliśmy na spotkanie doradcę z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej z Puszczykowa , p. Dariusza Nawrockiego. Rozmawialiśmy o budowaniu wizerunku organizacji, o rozpoznawaniu własnego potencjału także w kontekście rozwoju osobistego. Poruszyliśmy też kwestie nawiązywania kontaktów i współpracy z partnerami biznesowymi. Pokazane prezentacje multimedialne podsunęły nam kilka nowych pomysłów do działania.

Strategia 2017

Było to zaledwie wprowadzenie do tematu. W roku 2017 skorzystamy z e szkoleń i warsztatów  OWES, poprowadzonych specjalistów  z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa.

AKTUALNOŚCI

Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna